Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

KawaiiNamida
9302 0086 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viagajka gajka
KawaiiNamida
9624 af81 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanelife insanelife
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viagajka gajka
KawaiiNamida
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaczarnemajtki czarnemajtki
KawaiiNamida
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
KawaiiNamida
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
KawaiiNamida
 Posiadanie kogoś, kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo. 
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
KawaiiNamida
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— "Grey's Anatomy"
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
KawaiiNamida
"Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie"
— Carl Gustav Jung
Reposted fromHetaira Hetaira viaSkydelan Skydelan
KawaiiNamida

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaplacekijacek placekijacek
KawaiiNamida
8491 33e7 420
Reposted fromonlyman onlyman viamoglismywszystko moglismywszystko

June 21 2018

KawaiiNamida
9722 67a3 420
Reposted fromomphh omphh viarawruapart rawruapart
KawaiiNamida

Nawet sobie nie wyobrażasz ile radości sprawia mi to, że po prostu jesteś

— ...
Reposted frompsycha psycha viasweetchocolate sweetchocolate
KawaiiNamida
7969 b170 420
3802 c93a 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viawhynot4 whynot4
KawaiiNamida
9652 3441 420
Reposted frompeekadora peekadora viastonerr stonerr
KawaiiNamida
3661 4350 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viapampampam pampampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl