Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

KawaiiNamida
po paru miesiącach minęła mi złość i żal.  co zostało? o dziwo, tęsknota.
brakuje mi cię bardzo. długo byłeś w moim życiu - przyjaźń, później miłość. nie da się tego wymazać. 
brakuje mi twojego wymądrzania, specyficznych żartów, wielkich dłoni. 
nie żałuję swojej decyzji. wierzę, że nie było nam sobie pisane bycie razem. 
ale zawsze będziesz dla mnie kimś ważnym i martwię się, jak sobie radzisz w życiu. czy wszystko już sobie poukładałeś, czy się z kimś spotykasz, jak teraz wyglądają twoje plany na przyszłość... mam nadzieję, że z każdym dniem jest ci łatwiej. 
— xxx
KawaiiNamida
KawaiiNamida
8891 9bd6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateletubisie teletubisie
KawaiiNamida
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
KawaiiNamida
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
KawaiiNamida
2741 5048 420
Reposted fromdelain delain viamarlylee marlylee
KawaiiNamida
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viahouda houda
KawaiiNamida
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahouda houda
KawaiiNamida
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viahouda houda
KawaiiNamida
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
KawaiiNamida
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viamops mops
7135 49ec 420
Reposted fromtosiaa tosiaa via100suns 100suns

May 24 2017

Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus (via poirytowanie)
KawaiiNamida
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaUnknownMind UnknownMind
KawaiiNamida
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viadorothi dorothi
KawaiiNamida
Studiuj i nie przejmuj się zbytnio. Pamiętaj, że przyda ci się w życiu tylko to, czego nie zrozumiesz.
— Eduardo Mendoza
Reposted fromlittlefaith littlefaith viax-ray x-ray
KawaiiNamida
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea viax-ray x-ray
KawaiiNamida
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.
— Lew Tołstoj - Anna Karenina.
Reposted fromnutt nutt viax-ray x-ray
KawaiiNamida

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl