Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

KawaiiNamida
1653 415a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
KawaiiNamida
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaMartwa13 Martwa13
KawaiiNamida
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialovesweets lovesweets
KawaiiNamida
Nauczyłem się jednak, że sercu nie można nakazać, kiedy, kogo i jak ma pokochać. Serce robi, co chce. Od nas zależy najwyżej to, czy pozwolimy naszemu życiu i głowie dogonić serce.
— Colleen Hoover
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialovesweets lovesweets
KawaiiNamida
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
KawaiiNamida
8951 4ca8 420
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vialaj laj
KawaiiNamida
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialaj laj
KawaiiNamida
4182 9da4 420
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie vialaj laj
9780 1bc8 420
Reposted fromkattrina kattrina viapsychedelix psychedelix
KawaiiNamida

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

August 05 2018

KawaiiNamida
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
9868 51c5 420
Reposted fromkarahippie karahippie viarawruapart rawruapart
KawaiiNamida
6748 f423 420
Reposted frompiehus piehus via100suns 100suns
KawaiiNamida
3661 4350 420
Reposted frommagdenvja magdenvja via100suns 100suns

August 02 2018

KawaiiNamida
KawaiiNamida
Reposted fromtwice twice viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
0548 d245 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viarawruapart rawruapart

August 01 2018

KawaiiNamida
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara"
Reposted fromBloodEve BloodEve viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.

July 31 2018

KawaiiNamida
2333 f77a 420
Reposted fromdailylife dailylife viamops mops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl