Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

1096 44e0 420
2276 b36c 420
KawaiiNamida
2172 f65f 420
Reposted fromtimetolove timetolove viadobrazla dobrazla

January 22 2018

KawaiiNamida
KawaiiNamida
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viabanitka banitka
KawaiiNamida
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder via100suns 100suns
KawaiiNamida

January 21 2018

KawaiiNamida
Boję się, że pewnego dnia obudzę się i zacznę zastanawiać, że uciekł czas
2867 ddb8 420

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaWhiteGirl WhiteGirl
KawaiiNamida
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
KawaiiNamida
9508 00bb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
KawaiiNamida
KawaiiNamida
0189 b3e9 420
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
KawaiiNamida
Byłaś jak haust powietrza.  Tonąłem, a Ty mnie uratowałaś.
— GREY'S ANATOMY
KawaiiNamida
3630 4913 420
Reposted fromkrzysk krzysk via777727772 777727772

January 20 2018

KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaunni unni
KawaiiNamida
1212 8c1b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamnotarobot iamnotarobot
KawaiiNamida
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianutt nutt
KawaiiNamida
Reposted frombluuu bluuu viaolakocie olakocie
KawaiiNamida
1282 95e4 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl