Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

June 21 2019

KawaiiNamida

Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania. 

— Diana Sullivan
8565 5ab9 420
Reposted fromimradioactive imradioactive viaoxytocin oxytocin
KawaiiNamida
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
0604 577e 420
Reposted frommicrowalrus microwalrus viamefir mefir

June 11 2019

KawaiiNamida
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida

“Niektórzy ludzie nie są lojalni wobec ciebie, tylko wobec własnych potrzeb związanych z tobą. Wraz ze zmianą ich potrzeb, zmienia się także ich lojalność.”

— -WordPorn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
9676 b02a 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
0734 8ae2 420
Reposted fromdelain delain viamalinowowa malinowowa
KawaiiNamida
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viamononok mononok
KawaiiNamida
8788 1cc4 420
Reposted fromyikes yikes viabarszczowa barszczowa
6934 4b9b 420
Reposted fromerial erial viamalinowowa malinowowa
KawaiiNamida
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KawaiiNamida
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Pragnął, aby wszystko było tak jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości. Po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompeasorela peasorela viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
I czując Cię obok opowiem o wszystkim Jak bardzo się boję i czuję się nikim
— Myslovitz "W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
8294 5940 420
Reposted fromsavatage savatage viakateistrue kateistrue

May 28 2019

KawaiiNamida
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl