Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

KawaiiNamida
1265 6437 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
KawaiiNamida
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajamaicanbeat jamaicanbeat
KawaiiNamida
KawaiiNamida
2990 f583 420
KawaiiNamida
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Niczego nie oczekiwać.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue

September 18 2019

KawaiiNamida
Idź na całość albo idź do domu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
KawaiiNamida
Zbyt wielu ludzi goni za szczęściem i nie zastanawia się ani przez chwilę, jaki chaos pozostawiają za sobą.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
KawaiiNamida
9621 a9ea 420
Reposted fromrubinek rubinek viasrcemoje srcemoje
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viainto-black into-black
KawaiiNamida
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadzony dzony
KawaiiNamida
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viaMaryiczary Maryiczary
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

September 17 2019

KawaiiNamida
KawaiiNamida
KawaiiNamida
0162 f2fc 420
Reposted fromagatiszka agatiszka vialeniwieec leniwieec
KawaiiNamida
1478 57dc 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
KawaiiNamida
KawaiiNamida
0329 9d97 420
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viavivre1 vivre1
KawaiiNamida
6692 723e 420
Reposted fromikhakima ikhakima viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl