Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

KawaiiNamida
7868 ee60 420
Reposted fromkejtowa kejtowa viabazinga22 bazinga22
KawaiiNamida
6412 5491 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaherbatkowa herbatkowa
KawaiiNamida
Reposted frombluuu bluuu via100suns 100suns
KawaiiNamida
Reposted frombluuu bluuu via100suns 100suns

November 19 2019

KawaiiNamida

November 18 2019

KawaiiNamida
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

November 17 2019

2991 fa51 420
Reposted fromcroiea croiea viafreska freska
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Nie przejmuj się. Wszystko jest tymczasowe.
— Miejsce bez Ciebie
Reposted fromzoou zoou viaguerriera guerriera
KawaiiNamida
8893 cf25 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaOFFka OFFka
KawaiiNamida
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viahormeza hormeza
KawaiiNamida
7326 0f3b 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaLuukka Luukka
KawaiiNamida
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
KawaiiNamida
KawaiiNamida
KawaiiNamida

November 15 2019

KawaiiNamida
KawaiiNamida
0584 5481 420
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
KawaiiNamida
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl