Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

KawaiiNamida

August 16 2017

KawaiiNamida
KawaiiNamida
3675 f135 420
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaspokodama spokodama
KawaiiNamida
9261 b6ce 420
Reposted fromspring-flow spring-flow vialamujer lamujer
KawaiiNamida
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
Reposted fromappreciation appreciation viaLusia Lusia

August 15 2017

KawaiiNamida
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabanitka banitka

August 14 2017

KawaiiNamida
4353 99c0 420
Reposted fromsheismysin sheismysin viabylejaka bylejaka
0601 38d2 420
Reposted fromihonorata ihonorata viabanitka banitka
KawaiiNamida
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viabanitka banitka
KawaiiNamida
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus via100suns 100suns
KawaiiNamida
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
0688 064d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida
Nie ma przypadków, istnieje tylko cel, którego jeszcze nie rozumiemy.
— I. Słabuszewska-Krauze "Portugalka"
Reposted fromM-M M-M viabanitka banitka
KawaiiNamida
KawaiiNamida
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
KawaiiNamida
2975 cb4b 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta

August 12 2017

7112 612b 420

inkdnready:

…😈

Reposted fromtoudii73 toudii73 viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
1971 99d0 420
Reposted fromdzony dzony viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl