Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

KawaiiNamida
KawaiiNamida
2768 c1b1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
0800 6aea 420
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Pytasz mnie czy jest coś czego w tobie nie lubię. Tak, myślę, że znalazłoby się parę rzeczy za którymi nie przepadam. Czasami coś mnie w tobie irytuje. W skrajnych przypadkach zdarza się, że potrafisz doprowadzić mnie do szaleństwa jak mało kto. Ale jeśli zapytasz czy chciałabym coś w tobie zmienić, to odpowiem, że nie. Nie dlatego, że uważam, że jesteś idealny, ale dlatego, że uważam, że jesteś wyjątkowo idealny dla mnie. Widzę przecież twoje wady. Tak jak i ty widzisz moje. Absurdem byłoby udawać, że jesteśmy perfekcyjni. Ale te wszystkie drobnostki, te wszystkie wybuchy emocji między nami - uczą mnie nowych rzeczy. Doświadczam ciebie wszystkimi zmysłami. Chcę cię doświadczać najmocniej jak potrafię. Dbaj o siebie, o mnie, o nasze uczucia, ale nigdy się nie zmieniaj. Jesteś moim dopełnieniem. Nawet jeśli czegoś w tobie nie lubię, to i tak cię całkowicie akceptuję. A całkowicie cię akceptuję dlatego, że w pełni cię kocham.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
9774 60f5 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
8765 15cf 420
Reposted fromrisky risky viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

October 19 2018

KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
KawaiiNamida
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viakateistrue kateistrue

October 16 2018

KawaiiNamida
5843 23b7 420
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
KawaiiNamida
2637 7db2 420
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

October 13 2018

KawaiiNamida
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Hallstatt, Austria

October 09 2018

KawaiiNamida
6033 0cb4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
1614 6d2e 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida
4123 0077 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl