Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

KawaiiNamida
KawaiiNamida
KawaiiNamida
3120 7ead 420
Łubin. Jak w ogródkach z dzieciństwa. 
Reposted frommartynkowa martynkowa viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
KawaiiNamida

November 01 2018

KawaiiNamida
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 

October 30 2018

KawaiiNamida
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viabylejaka bylejaka

October 29 2018

KawaiiNamida
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"

October 28 2018

KawaiiNamida
Jeśli czujemy ogromny opór przed akceptacją rzeczywistości, która nas otacza, niewykluczone, że przede wszystkim nie potrafimy zaakceptować tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Być może odpychamy innych, bo przekreśliliśmy siebie. Czyżby konflikt ze światem zewnętrznym był odbiciem wojny, jaka toczy się w nas samych? Ludzie potrafią wejść z kimś w konflikt tylko po to, żeby nie musieć skupić się na wewnętrznym konflikcie, o wiele bardziej bolesny.
— Jon Frederickson - "Kłamstwa, którymi żyjemy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaUnknownMind UnknownMind
KawaiiNamida
0548 d245 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viarawruapart rawruapart
KawaiiNamida
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
KawaiiNamida
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
KawaiiNamida
4298 43b7 420
Reposted from4777727772 4777727772 viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
KawaiiNamida
1728 daea 420
Reposted fromursa-major ursa-major viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl