Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

KawaiiNamida
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAgnya Agnya
KawaiiNamida
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaAgnya Agnya
KawaiiNamida
Zawsze lepiej jest marzyć za dużo niż nie marzyć wcale.
— racja
Reposted fromavooid avooid viacziczi cziczi
KawaiiNamida
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
KawaiiNamida
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
KawaiiNamida
Dla każdego "tak" musi istnieć jakieś "nie". Wybór jednej rzeczy oznacza zawsze wyrzeczenie się czegoś innego. Decyzje - jak powiedział kiedyś terapeuta F. Estess do swojego niezdecydowanego pacjenta - są bardzo kosztowne; kosztują cię wszystkie inne. Decyzji zawsze towarzyszy wyrzeczenie. Człowiek musi zrezygnować z pewnych możliwości - być może takich, które już nigdy więcej się nie nadarzą. Decyzje są bolesne, bo oznaczają ograniczenie możliwości.
KawaiiNamida
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
KawaiiNamida
"Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu".
Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
KawaiiNamida
9802 45c7 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
KawaiiNamida
1636 d166 420
Reposted fromFienrira Fienrira viathenatuss thenatuss
KawaiiNamida
9643 b033 420
Reposted fromnoone97 noone97 viaItsdelicious Itsdelicious
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Pamiętaj, możesz wszystko
— alone-again.soup.io
Reposted fromalone-again alone-again viaAgnya Agnya
KawaiiNamida
3325 ba95 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAgnya Agnya

April 19 2018

KawaiiNamida
Reposted fromsilence89 silence89 viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
KawaiiNamida
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
Reposted fromnotenough notenough viaasylopath asylopath
KawaiiNamida
- Mogę cię pocałować?
- Nie.
- Dlaczego?
- Boję się...
- Pocałunku? Przecież jesteś dorosłą kobietą...
- Nie fizyczności się boję. Ale więź... Więź mnie przeraża.
— O.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
KawaiiNamida
"Rozstali się, a przecież nie mogli żyć bez siebie.  Rozstali się, a przecież wiązali ze sobą przyszłość.   Rozstali się, a przecież byli dla siebie wszystkim.  Rozstali się, a przecież to na siebie czekali całe życie.   Rozstali się i co, i żyją jakoś bez siebie."
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl