Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

7387 ef0c 420
Reposted fromamatore amatore viaZoonk11 Zoonk11
KawaiiNamida
była tak zaślepiona jego osobą , że jego największe wady brała za zalety , bez których w życiu by się w nim nie zakochała . 
Reposted fromthesmajl thesmajl viaevanescence evanescence
8149 192e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBalladyna Balladyna

July 10 2017

KawaiiNamida
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viabeliveinme beliveinme
KawaiiNamida
4915 3116 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
KawaiiNamida
Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kus-kus na spółę.
Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę,
Bo jesteś fajna i dobra, tylko że w złym towarzystwie
— Taco
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
KawaiiNamida
 Zawsze zwracaj uwagę na to, z kim dzielisz intymną energię.
 Bliskość na tym poziomie przeplata energię twojej aury z energią partnera. To potężne połączenie, które niezależnie od tego, jaką mu nadajesz rangę, powoduje duchowe skutki uboczne. Im bardziej współdziałasz z kimś na poziomie intymnym, tym głębiej jest współzależność energii i tym bardziej obce aury przeplatają się z twoją.
 Wyobraź sobie niestałość i zaburzenia aury człowieka, który nosi w sobie dużą ilość energetycznych odłamków. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taka chaotyczna siła odpycha od nich pozytywną energię i przyciąga negatywną.
Zawsze powtarzam:  „Nie śpij z człowiekiem, którym nie chciałbyś się stać”
— Lisa Ch. Patterson
Reposted fromkyte kyte viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
6401 99d6 420
Reposted fromimmortal-a immortal-a viawarkocz warkocz
KawaiiNamida
5617 4da0 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
KawaiiNamida
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
KawaiiNamida
4565 86bc 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajoannna joannna
KawaiiNamida
2810 dbea 420
Reposted fromoutoflove outoflove viasweetchocolate sweetchocolate
KawaiiNamida
8591 e9f5 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viagabunia gabunia
3833 6160 420
Reposted fromamatore amatore viaflyingheart flyingheart
KawaiiNamida
8951 4e18 420
Reposted fromstylte stylte viaviva-salvadore viva-salvadore
KawaiiNamida
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
KawaiiNamida
KawaiiNamida
3346 24db 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyzone myzone
KawaiiNamida
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
KawaiiNamida
8651 92af 420
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaMelody14 Melody14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl