Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

KawaiiNamida
Reposted frombluuu bluuu viakerio kerio
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
KawaiiNamida
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida
0887 5a25 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida
7324 c0f2 420
KawaiiNamida
2411 f431 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land
KawaiiNamida
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakmj kmj
KawaiiNamida
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viagwiazdeczka gwiazdeczka
KawaiiNamida

July 19 2017

KawaiiNamida
4412 e230 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
KawaiiNamida
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"

July 18 2017

KawaiiNamida
Dostrzegaj różnicę między ludźmi, którzy rozmawiają z tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby rozmawiać z tobą
Reposted frombotanyplay botanyplay viakmj kmj
KawaiiNamida
6245 e07f 420
Reposted frompesy pesy viancmsp ncmsp
KawaiiNamida
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viapandziia pandziia
KawaiiNamida
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viablackheartgirl blackheartgirl
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
KawaiiNamida
 O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl