Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

KawaiiNamida
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 via100suns 100suns

January 25 2020

KawaiiNamida

January 23 2020

KawaiiNamida
KawaiiNamida
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
3531 ea3a 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
KawaiiNamida
7332 af16 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
0788 b147 420
Reposted fromcontigo contigo viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
2605 5351 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns

January 20 2020

KawaiiNamida
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viadeparter departer
KawaiiNamida
Zadano mi pytanie co robie po nocach, że nie śpię. Odpowiedziałam rozwijam sie, cokolwiek to dla Ciebie znaczy na danym etapie życia.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
KawaiiNamida
5189 dd86 420
Reposted fromcvx cvx viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl