Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

KawaiiNamida
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaolakocie olakocie
KawaiiNamida
Reposted frombluuu bluuu viaolakocie olakocie
KawaiiNamida
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viaolakocie olakocie
KawaiiNamida
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

February 24 2020

KawaiiNamida
9506 6bc5 420
Reposted fromnulaine nulaine viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
Jeśli nie możesz ich pokonać, to chociaż ich powkurwiaj.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
nie mogę się doczekać, aż nigdy więcej Cię nie zobaczę.
— Blair
KawaiiNamida
KawaiiNamida
7343 bf74 420
Reposted fromretro-girl retro-girl via100suns 100suns
KawaiiNamida
Reposted frombluuu bluuu via100suns 100suns
8401 d86b 420
Reposted fromnoirceur noirceur via100suns 100suns

February 17 2020

KawaiiNamida
2540 b24d 420
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa viakateistrue kateistrue

February 16 2020

KawaiiNamida

TRZY FAZY ZWIĄZKÓW

Uwielbiam tę początkową fazę związków, motylki w brzuszku, buziaczki, cmoczki, tęsknię za tobą, pragnę cię, zostanę z tobą na całe życie, jesteś najlepszy, jesteś najlepsza, a teraz chodź do łóżka, bo od godziny się nie kochaliśmy.

Całkiem przyjemna jest środkowa faza związku, kiedy emocje się stabilizują, już wiemy, na czym stoimy, kto nas puka od tyłu, znamy nie tylko zalety partnera, ale irytujemy się jego wadami, choć dalej jesteśmy zakochani, bo uczucia, jakimi go darzymy są silniejsze.

Nienawidzę tej ostatniej fazy, kiedy już masz dość. Już wiesz, że to nie ta, już wiesz, że on nie będzie ojcem twoich dzieci, nawet już wiesz, że seks z nim wcale nie jest taki fajny, a w ogóle to niech ten związek sobie jeszcze trwa, ale jak się zakończy to nic się nie stanie.
Poziom zaangażowania zawsze spada. Prędzej czy później. To wtedy najczęściej dochodzi do zdrad, to wtedy przestajemy mieć czas i ochotę na partnera, a po seksie z nim myślimy sobie „chciałbym, aby obok leżał ktoś inny”.


— Kominek
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
5745 652e 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue
KawaiiNamida
Reposted fromshakeme shakeme viarajska rajska
KawaiiNamida
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
KawaiiNamida
7340 53b7 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahasandra hasandra
KawaiiNamida
5744 18f5 420
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaparrtyzant parrtyzant
KawaiiNamida
7334 8074 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl